Ο Σύλλογος Προστασίας του Δάσους "Οι Άγιοι Θεόδωροι" ανακοίνωσε ότι έγινε επίσημο μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης. Η ένταξη αυτή αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον Σύλλογο, καθώς του επιτρέπει να ενώσει τις δυνάμεις του με άλλες εθελοντικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα.

Η ένταξη αυτή είναι σημαντική για τον Σύλλογο, καθώς θα του επιτρέψει να ενισχύσει την φωνή του στην προώθηση ευνοϊκότερων συνθηκών για τον εθελοντισμό. Οι εθελοντές δασοπροστασίας και πυρόσβεσης παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των δασών.

Η ένταξη του Συλλόγου Προστασίας του Δάσους "Οι Άγιοι Θεόδωροι" στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης είναι μια σημαντική εξέλιξη για την προστασία των δασών της Ελλάδας. Η ένταξη αυτή θα ενισχύσει την φωνή των εθελοντών και θα βοηθήσει στην επίλυση των χρόνιων προβλημάτων στην δασοπροστασία.