Η τιμή της κιλοβατώρας για το Νοέμβριο 2023 διαμορφώνεται σε 17 λεπτά, αυξημένη κατά 1,5 λεπτό σε σχέση με τον Οκτώβριο. Για κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες το μήνα, η τιμή αυξάνεται στα 18,2 λεπτά και για το νυχτερινό ρεύμα στα 12,9 λεπτά.

Η αύξηση αντανακλά την άνοδο των τιμών στο Χρηματιστήριο ενέργειας, η οποία οφείλεται στην αύξηση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου.

Η τιμή στο Χρηματιστήριο ενέργειας μειώθηκε κατά 31 % την ημέρα της δημοσίευσης αυτής της σύνοψης, καθώς η ζήτηση καλύπτεται κατά 52 % από ανανεώσιμες πηγές και υδροηλεκτρικά.

Ωστόσο, η τιμή παραμένει υψηλή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που αναμένεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές.