Την 28η Οκτωβρίου 1940, η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα, απαιτώντας την ελεύθερη διέλευση του στρατού της από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Η Ελλάδα απάντησε με την άρνηση του πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά, η οποία έγινε γνωστή ως το "Όχι".

Ο ελληνικός στρατός αντεπιτέθηκε και ανάγκασε τις ιταλικές δυνάμεις σε υποχώρηση. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 1940, οι ελληνικές δυνάμεις είχαν προωθηθεί στο ένα τέταρτο του εδάφους της Αλβανίας. Η μεγάλη αντεπίθεση των Ιταλών το Μάρτιο του 1941 απέτυχε.

Σημασία της ελληνικής νίκης

Η απόκρουση της ιταλικής εισβολής ήταν η πρώτη νίκη των Συμμάχων κατά των δυνάμεων του Άξονα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η νίκη αυτή ανύψωσε το ηθικό των λαών της Ευρώπης και επηρέασε την έκβαση του πολέμου. Η καθυστερημένη επίθεση της Γερμανίας κατά της Σοβιετικής Ένωσης τον Ιούνιο του 1941, αποδίδεται από πολλούς ιστορικούς στην ανάγκη των Γερμανών να βοηθήσουν τους συμμάχους τους Ιταλούς, οι οποίοι έχαναν τον πόλεμο με την Ελλάδα.

Συνοψίζοντας, η ελληνική νίκη στον ελληνοϊταλικό πόλεμο είχε τις εξής σημαντικές επιπτώσεις:

  • Ήταν η πρώτη νίκη των Συμμάχων κατά των δυνάμεων του Άξονα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
  • Ανύψωσε το ηθικό των λαών της Ευρώπης.
  • Επηρεάσε την έκβαση του πολέμου, καθώς υποχρέωσε τους Γερμανούς να αναβάλουν την επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης.