Η Άσκηση διεξήχθη από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου έως την Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2023. Η Άσκηση πραγματοποιήθηκε σε 24ωρη βάση, με συμμετοχή των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και φορείς του Πολιτικού Τομέα.


Ως κύριοι σκοποί αυτής ειχαν καθοριστεί : 

● Η προσαρμογή της επιχειρησιακής σχεδίασης στην διαμορφούμενη από τις διεθνείς εξελίξεις κατάσταση στο εγγύς και ευρύτερο περιβάλλον της Χώρας μας.

● Η εξάσκηση στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το Δόγμα Διακλαδικών Επιχειρήσεων.

● Η εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων και του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού, καθώς και του αντίστοιχου Συστήματος Συναγερμού Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης του ΓΕΕΘΑ.

Παρακολουθήστε στιγμιότυπα απο την διεξαγωγή της τελικής Φάσης  της Άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ - 23» στη Χίο