Το έργο EPHYRA είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το Clean Hydrogen Partnership. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η κατασκευή και λειτουργία μιας καινοτόμου μονάδας παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου (30 MW) σε βιομηχανική κλίμακα.

Η μονάδα θα κατασκευαστεί στο διυλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

Η παραγωγή του υδρογόνου θα βασίζεται σε τεχνολογία ηλεκτρόλυσης που θα συνδυάζεται με άλλες καινοτόμες τεχνολογίες. Το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο EPHYRA θα έχει τα εξής οφέλη:

  • Θα συμβάλει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας ηλεκτρόλυσης και στην αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου στην ΕΕ.
  • Θα ενισχύσει την απανθρακοποίηση του βιομηχανικού κλάδου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
  • Θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της παραγωγής και της χρήσης υδρογόνου.

Το έργο EPHYRA θα υλοποιηθεί από μια ισχυρή σύμπραξη φορέων από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η Motor Oil θα συντονίσει το έργο, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι θα παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνολογίες στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της βιομηχανίας.