Καλή Σχολική Χρονιά με υγεία και πρόοδο σε όλους τους μαθητές!! Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στα παιδιά των πληγεισών περιοχών που αδυνατούν να επιστρέψουν στα σχολικά τους έδρανα!!
Ως εκπαιδευτικός γνωρίζω την αδημονία και την αγωνία των μαθητών για το πρώτο κουδούνι!

Καλή Δημιουργική Χρονιά!