Το διαρροϊκό σύνδρομο μπορεί να προκληθεί από το φαγητό ή την κατανάλωση τροφίμων που έχουν μολυνθεί από το νερό πλημμύρας, ενώ οι ανοικτές πληγές που έρχονται σε επαφή με νερά πλημμύρας μπορούν να μολυνθούν.

Στοιχεία

 • 💧 Πλύσιμο των χεριών μετά από επαφή με νερά πλημμύρας για προσωπική υγιεινή.
 • 🚸 Αποτροπή παιχνιδιού παιδιών σε πληγείσες περιοχές.
 • 🧼 Πλύσιμο χεριών παιδιών πριν από τα γεύματα.
 • 🧸 Μην παίζετε με μολυσμένα παιχνίδια που δεν έχουν απολυμανθεί.
 • 🏊 Αποφυγή μπάνιου σε νερά πιθανώς μολυσμένα από αποχετευτικά νερά ή τοξικές ουσίες.

Λοιμώξεις Τραύματος

 • 🩹 Αποφύγετε επαφή με νερά πλημμύρας αν έχετε ανοικτή πληγή.
 • 🩹 Καλύψτε τα ανοικτά τραύματα με αδιάβροχο επίδεσμο.
 • 🩹 Διατηρήστε τα τραύματα καθαρά και πλύνετέ τα καλά.
 • 🩹 Αν ένα τραύμα εμφανίσει σημάδια μόλυνσης, ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Ζητείστε Ιατρική Βοήθεια Άμεσα Εάν:

 • 🚑 Έχετε ξένο αντικείμενο στο τραύμα.
 • 🚑 Το τραύμα διατρέχει ιδιαίτερο κίνδυνο μόλυνσης.
 • 🚑 Πρόκειται για παλιά πληγή με σημάδια μόλυνσης.