Ο Δήμος Κορινθίων προχωρά στην ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στην περιοχή της Αγίας Άννας, της Νεάπολης και της Καλλιθέας. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου ομβραγωγού, μιας νέας πλατείας και μιας σειράς διανοίξεων δρόμων.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος επισκέφθηκε την περιοχή της Αγίας Άννας για να ενημερωθεί για την πορεία των έργων. Ο αγωγός ομβρίων βρίσκεται σε τελική φάση ολοκλήρωσης, ενώ το έργο κατασκευής της νέας πλατείας βρίσκεται επίσης σε προχωρημένο στάδιο. Ο Δήμος και η τεχνική υπηρεσία έχουν προχωρήσει σε μια σειρά διανοίξεων δρόμων που είναι απαραίτητες για την ομαλή κυκλοφορία των κατοίκων της περιοχής.

Η περιοχή της Αγίας Άννας, της Νεάπολης και της Καλλιθέας παρουσιάζει έντονη οικιστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Οι νέες οικοδομικές άδειες αυξάνονται καθημερινά, γεγονός που αποδίδεται στην αναβάθμιση της υποδομής και της ποιότητας ζωής στην περιοχή. Η δημοτική αρχή συνεχίζει να υλοποιεί τον σχεδιασμό της για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.

Τα έργα υποδομής και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στην περιοχή της Αγίας Άννας, της Νεάπολης και της Καλλιθέας αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2023. Θα συμβάλλουν στην βελτίωση της κυκλοφοριακής κατάστασης, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.