Στο πλαίσιο της Εθνικής Ασκησης “ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ” θα πραγματοποιηθεί ενεργοποίηση του Συστήματος Εγκαιρης Προειδοποίησης Αμαχου Πληθυσμού νσε όλη την Ελληνική Επικράτεια συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Αμυνας καθώς και οι καμπάνες των Εκκλησιών.

- Στην περιοχή του Δήμου Μεγαρέων θα ηχήσουν οι σειρήνες;

- Συναγερμού Αεροπορικής επίθεσης ώρα 11:00 για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης).

- Τοπική ώρα 11:05 σήμανση λήξης Συναγερμού.

- Τοπική ώρα 11:30  σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος).

- Τοπική ώρα 11:35  σήμανση λήξης συναγερμού για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

- Τοπική ώρα 12:40  σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης).

- Τοπική ώρα 12:45 σήμανση λήξης συναγερμού για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

- Τοπική ώρα 12:50, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης).

- Τοπική ώρα 12:55 σήμανση λήξης συναγερμού για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

 Η συγκεκριμένη ανακοίνωση  γίνεται για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση των πολιτών προς αποφυγή πρόκλησης σύγχυσις και πιθανώς πανικού,  εξαιτίας των δυσάρεστων γεγονότων των τελευταίων μηνών, που σημειώθηκαν στη χώρα (πυρκαγιές, πλημύρες).