Ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων ενημερώνει τους δημότες ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση "Εισοδηματικής Ενίσχυσης Οικογενειών Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών" έτους 2023.

Η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει στη διάθεση των δικαιούχων έως τις 30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα.

Δικαιούχοι:

Οικογένειες (σύζυγοι με ή χωρίς ανήλικα τέκνα) συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών (ένας εκ των συζύγων και τουλάχιστον 1 παιδί) όπου ένα τουλάχιστον μέλος τους έχει την ιδιότητα:

i. του Έλληνα πολίτη

ii. πολίτη της Ε.Ε.

iii. πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία,

Λιχτενστάιν) και

iv. της Ελβετικής Συνομοσπονδίας,που κατοικούν μόνιμα σε ορεινή ή/και μειονεκτική περιοχή για τουλάχιστον 2 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης και το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700€.

Οι περιοχές που εντάσσονται στον κατάλογο των ορεινών περιοχών για τον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, είναι: η Περαχώρα, ο Ασπρόκαμπος και τα Πίσια, με βάση τον "ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ" της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Απόφαση 83/339/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις οδηγίες 85/148/ΕΟΚ, 89/588/ΕΟΚ, 93/66/ΕΟΚ και την απόφαση 94/516/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ιάσονος 1, 20 300 Λουτράκι info@loutraki.gr

+30 27440 69000, 27443 60110 http://www.loutraki.gov.gr//CityofLoutrakiOfficial

ΔήμοςΛουτρακίου -Περαχώρας -ΑγίωνΘεοδώρων

Χορηγούμενο ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης:

Α) Εξακόσια ευρώ (600) ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και

Β) Τριακόσια ευρώ (300) ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ενός (3.000,01) ευρώ και του ποσού των 4.700 ευρώ. 

Οι πολίτες μπορούν ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας https://oreina.epidomata.gov.gr/ να ολοκληρώσουν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, τη διαδικασία υποβολής του αιτήματός τους, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNET. Στη συνέχεια, μέσω της διαλειτουργικότητας και με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα θα πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων του αιτούντος, ενώ στο τέλος της διαδικασίας με email ή με sms θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο η σχετική ειδοποίηση.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής εφαρμογής, οι πολίτες των οποίων η αίτηση για το 2022 εγκρίθηκε, θα κληθούν - μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων με email και sms - να προβούν, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, είτε με την είσοδό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής, είτε μέσω ΚΕΠ, να συμπληρώσουν και να επικαιροποιήσουν, στην εκκρεμή αίτηση έτους 2023, τα επιπλέον αναγκαία στοιχεία για τις αυτόματες διασταυρώσεις (ΤΚ, κ.λπ.) και στη συνέχεια να τα αποθηκεύσουν ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητοι αυτόματοι έλεγχοι.

Μετά την ηλεκτρονική διασταύρωση των δεδομένων από την ΑΑΔΕ, ενδέχεται - εφόσον απαιτηθεί - να κληθούν να συμπληρώσουν επιπλέον στοιχεία στην αίτηση, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών ελέγχων. Στη συνέχεια, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προβούν στην οριστικοποίηση της αίτησής τους ώστε να θεωρηθεί εν ισχύ για το έτος 2023.

Οι πολίτες των οποίων η αίτηση του 2022 απορρίφθηκε, πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για το έτος 2023 προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης

Η διεύθυνση της ψηφιακής πλατφόρμας είναι: https://oreina.epidomata.gov.gr/ 

Πληροφορίες σχετικά με την εισοδηματική ενίσχυση είναι διαθέσιμες στους συνδέσμους https://opeka.gr/oikogeneies/oreines-kai-meionektikes-perioches/plirofories/ https://opeka.gr/oikogeneies/oreines-kai-meionektikes-perioches/erotiseis-apantiseis