Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε συμβάσεις απασχόλησης για το προσωπικό που θα στελεχώσει τα περίπτερα τουριστικής πληροφόρησης στην Αρχαία Κόρινθο και στον Ισθμό.

Συγκεκριμένα, για τον σκοπό αυτό προσελήφθησαν, μέσω του ΑΟΤΑ “Μοριάς Α.Ε.” για να στελεχώσουν τις δύο πιο πάνω υποδομές, δύο άτομα για το infokiosk στον Ισθμό και ένα για το περίπτερο στην Αρχαία Κόρινθο.