την   ΚΥΡΙΑΚΗ  27-08-2023

Η Περιφέρεια, ο Δήμος Μεγαρέων και η Ομοσπονδία Συλλ. Κινέττας διοργανώνουν στον πεζόδρομο στην παραλία της Κινέττας μουσικη βραδιά με τους Νάντια Καραγιάννη  και Νίκο Καραγιάννη. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ