Πρόγραμμα επισκέψεων Κορινθίας
Υποψήφιου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού
Η Πελοπόννησος Μπροστά.
Το ΣΑΒΒΑΤΟ, 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
κ.Δημήτρης Πτωχος θα επισκεφθεί απο
10.00-12.30 τη λαϊκή Κορίνθου και έχει συνάντηση με τους πολίτες.