Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υπογράφηκε τη Δευτέρα 7 Αυγούστου. 

Σε ειδική τελετή στο Δημαρχείο Κορίνθου ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Νανόπουλος και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Αθανάσιος Κατσής επικύρωσαν με τις  υπογραφές τους τη διάθεσή τους να συνεργαστούν με στόχο το σχεδιασμό,  συντονισμό και υλοποίηση ενός πρωτοποριακού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, προσφέροντας μορφωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για όλους τους δημότες.  

Με το Μνημόνιο επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή συνεργασία όλων των φορέων του Δήμου Κορινθίων που ασχολούνται με τη Δια Βίου Μάθηση και οι οποίοι οργανώνουν εκπαιδευτικές και μορφωτικές εκδηλώσεις για διάφορες ομάδες πολιτών του Δήμου. 

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου ο Δήμαρχος κ. Νανόπουλος εξέφρασε  τον ενθουσιασμό του και την ικανοποίησή του για την εμβάθυνση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ειδικά το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής που λειτουργεί στην Κόρινθο: 

- Με το πρόγραμμα «Κύκλοι Μάθησης για Όλους»  επιδιώκουμε να καλύψουμε ένα κενό αναφορικά με το συντονισμό και την ποιοτική ενίσχυση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην επικράτειά μας. Μια «πόλη που μαθαίνει» δεν νοείται να μην έχει επεξεργαστεί και να λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης υπηρεσιών και δεξιοτήτων με αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των πολιτών, στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, στον πολιτισμό, στον τουρισμό, στο περιβάλλον και, γενικότερα, στην κοινωνική συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου. Σήμερα είναι μια ευτυχής μέρα για το Δήμο μας.  

Από την πλευρά του Πανεπιστημίου ο Πρύτανης κ. Κατσής υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο Μνημόνιο συνεργασίας «Κύκλοι μάθησης για όλους» αποτελεί επιβεβαίωση της άψογης/καλής μέχρι σήμερα συνεργασίας του Παν. Πελοποννήσου και του Δήμου Κορινθίων:  

- Θεωρώ τη δραστηριοποίηση του πανεπιστημίου στους τόπους που το φιλοξενούν επιβεβλημένη στο πλαίσιο της εξωστρέφειάς του, Η συνεργασία ενός πανεπιστημίου με τον κοινωνικό της περίγυρο πρέπει να είναι αυτονόητη. Κοινή μας επιδίωξη με το Μνημόνιο συνεργασίας «Κύκλοι μάθησης για όλους» είναι η ενίσχυση της ιδιότητας του σύγχρονου, ενημερωμένου πολίτη που ενδιαφέρεται και ασχολείται ενεργά με κοινωνικά θέματα όπως η φτώχεια, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα (γενικά και των φύλων), ο αποκλεισμός, η βία, η ανεργία, η κλιματική αλλαγή, οι νέες τεχνολογίες, η αειφορία. Η μόρφωση μάς καθιστά ικανούς να ελέγξουμε τη μοίρα μας και να αξιώσουμε να ζήσουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια, υγεία και ευημερία –προσωπική και επαγγελματική.

 Η πρώτη φάση του προγράμματος «Κύκλοι Μάθησης για Όλους» ξεκινά αμέσως μετά τις διακοπές του Αυγούστου με μια συστηματική διερεύνηση και καταγραφή των μορφωτικών αναγκών σε συνεργασία με όλους τους δημοτικούς φορείς και τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών της Κορίνθου.