Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΠΑΣ Κόρινθος 1963.  Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην αίθουσα Συγκεντρώσεων  του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν : 

  • Τροποποίηση καταστατικού του Συλλόγου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/1999. 
  • Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού 2022-2023. 
  • Παρουσίαση οικονομικού προϋπολογισμού 2023-2024 
  • Συζήτηση εκπροσώπων για τα πεπραγμένα του Απολογισμού και Προϋπολογισμού. 
  • Εγγραφή νέων μελών του Σωματείου. 
  • Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών.