Η Πυρκαγιά στο Λουτράκι όπως αποτυπώνεται απο την NASA, είναι διαθέσιμη απο την εφαρμογή του ATnews
Η πηγή των δεδομένων που απεικονίζονται στον πιο πάνω χάρτη είναι από την υπηρεσία της NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System). Η υπηρεσία αυτή παρέχει δεδομένα πυρκαγιών κοντά σε πραγματικό χρόνο (Near Real Time - NRT) εντός 3 ωρών από την παρακολούθησή τους μέσω δορυφόρου και συγκεκριμένα μέσω του συστήματος Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) στους δορυφόρους Aqua και Terra, καθώς και του συστήματος Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) που βρίσκεται στον S-NPP και του NOAA 20 (γνωστό και ως JPSS-1).