Σημαντική βραδιά η 3η Ιουλίου για τα Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου, καθώς μας απο-νεμήθηκε το SILVER μετάλλιο στην κατηγορία ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ και ΕΞΩΣΤΡΕ-ΦΕΙΑ από τον διεθνή οργανισμό EDUCATION LEADERS AWARDS.  

Ένα ταξίδι εμπειρίας μετατράπηκε σε πράξη εθε-λοντισμού και εξελίχθηκε σε εκπαιδευτικό βίωμα διηπειρωτικής εμβέλειας. Οι μαθητές των Εκπαι-δευτηρίων Ατσόγλου στηρίζουν την εκπαίδευση των μαθητών του σχολείου Seeds of Light και στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο: στα σχολεία μπορεί κανείς με μικρές πράξεις να κάνει μεγάλες αλλαγές και να χτίσει τον κό-σμο όπως τον ονειρεύεται! Δεν είναι εύκολο να εξαλείψουμε τη φτώχεια, τον υποσιτισμό ή την υποεκπαίδευση. Δεν είναι όμως δύσκολο -μέσα στην παγκόσμια κοινότητα- να δείξουμε πόσα  θαύματα μπορεί να κάνει η εκπαίδευση! Οι σπόροι της φιλίας που γεννήθηκε ανάμεσα στα Εκπαι-δευτήρια Ατσόγλου και στο Seeds of Light ας είναι η απαρχή συσστρά-τευσης των σχολείων προς την αδελφοποίηση της νέας γενιάς, αυτής που θα κληθεί να αναλάβει τα ηνία αυτού του κόσμου.

Ως μαθητοκεντρικό σχολείο επιδιώκουμε όχι μόνο να τροφοδοτούμε τους μαθητές μας συνεχώς με ερεθίσματα από την σχολική πραγματικότητα, αλλά και να συνδέουμε τη σχολική κοινότητα με τις ανάγκες της τοπικής κοι-νωνίας, την εθνική κουλτούρα και τον κόσμο. Με το να ενισχύσουμε οικονομικά το συγκεκριμένο σχο-λείο θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα πως με μικρές πράξεις πετυχαίνουμε μεγάλα θαύματα.

Συγκεντρώνοντας χρήματα, βοηθήσαμε 25 μαθητές να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στη Β Δημοτικού σε μια χώρα που πάσχει από υποσιτι-σμό, έλλειψη πόσιμου νερού. Τα περισσότερα παιδιά παραμένουν ανεκ-παίδευτα και μεγαλώνοντας αναγκάζονται να μεταναστεύσουν προκει-μένου να επιβιώσουν. Στηρίζοντας την εκπαίδευσή τους τα βοηθάμε να μείνουν στη χώρα τους και να εργαστούν επωφελώς για την κοινωνία τους, συνδράμοντας έτσι στην ανάπτυξή της και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που τα κρατούν μακριά από την εκπαίδευση και την αξιο-πρεπή διαβίωση. Αντιμετωπίσαμε τη φτώχεια στην Τανζανία; Σαφώς και όχι! Δώσαμε όμως δυνατότητες σε κάποια παιδιά να δουν τον κόσμο αλ-λιώς, μέσα από τον ακτιβισμό, τον εθελοντισμό και τη φιλανθρωπία: και στα Ελληνόπουλα και στα παιδιά της Τανζανίας.

Θέτοντας υποψηφιότητα και κοινοποιώντας τη δράση μας επιθυμούμε να ανοίξουμε διαύλους επικοινωνίας για το σχολείο SEEDS of LIGHT, αλλά προς κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό που θέλει να συνεισφέρει στο χτίσιμο γεφυρών επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών, της γενιάς που θα διαδεχτεί τη δική μας και θα κληθεί να διαχειριστεί πολλά σοβαρά ζητή-ματα ασφάλειας, υγείας, εκπαίδευσης, ειρήνης, συναδέλφωσης, περιβάλ-λοντος.  

Πολλά θερμά συγχαρητήρια αξί-ζουν οι εκπαιδευτικοί μας:

  • · Παπαθανασίου Βασιλική
  • · Δασκαλοπούλου Ευγενία
  • · Ζερβού Αγγελική
  • · Μηλιώνη Χρύσα,

που με θέρμη αγκάλιασαν τη δράση του σχολείου και την υπο-στήριξαν, ώστε να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη οι μαθητές τους.

Πολλά θερμά ευχαριστώ οφείλουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί προς τους μα-θητές και τους γονείς τους που μας στήριξαν και σε αυτή τη δράση.  

Πολλά θερμά συγχαρητήρια στην κα Αγγελική Ατσόγλου, την ψυχή του σχολείου, που με τη διορατικότητά της και πρωτοπόρο σκέψη της κατα-φέραμε να πάμε όλοι μαζί -ως εκπαιδευτική κοινότητα και ως άν θρωποι – πολλά βήματα μπροστά!