Από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα χρηματοδοτηθεί η βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου του Συνοικισμού, στην Κόρινθο.

Συγκεκριμένα, στο σχετικό έγγραφο που υπογράφει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 360.000 ευρώ, στοχεύει στη βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών άθλησης στο πιο πάνω γήπεδο.