Την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023, το Κέντρο Μελετών Αρχαίας Σικυώνας του Δήμου Σικυωνίων σάς καλεί στην Παρουσίαση των Μελετών Συντήρησης, Προστασίας και Ανάδειξης των Μνημείων της Αρχαίας Σικυώνας.


ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

🔵 Γ. Λώλος (Yannis Lolos), Οι πρόσφατες ανασκαφές στην αρχαία Σικυώνα και οι μελέτες συντήρησης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της

🔵 Γ. Κασίμη, Ε. Γεωργίου, Ε. Κούμπουλα, Μελέτη συντήρησης του αρχαίου θεάτρου

🔵 Α. Σιάτου, Μελέτες συντήρησης των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου

🔵 Θ. Μαρίνης, Στ. Μουτζουρέλλης, Β. Ματράγκος, Μελέτη προστασίας και ανάδειξης συγκροτήματος εργαστηρίων κεραμικής στην αρχαία Σικυώνα

🔵 Δ. Μπάρτζης, Ν. Παπαηλίου, Αρχιτεκτονική μελέτη για την αποκατάσταση και μερική αναστήλωση του αρχαίου γυμνασίου

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στις 21:00.