Οικολόγοι ακτιβιστές στη Γερμανία χρησιμοποίησαν μίγμα από σκυρόδεμα και εποξική ρητίνη για να κολλήσουν τα χέρια τους στον ασφαλτόδρομο ως διαμαρτυρία. Οι συνέπειες, δυστυχώς, μπορεί να απαιτήσουν την πιθανή ακρωτηριασμό των χεριών τους.

  • 🤲 Οι οικολόγοι ακτιβιστές στη Γερμανία κόλλησαν τα χέρια τους στον ασφαλτόδρομο ως διαμαρτυρία.
  • ⚠️ Οι συνέπειες της δράσης τους μπορεί να απαιτήσουν την πιθανή ακρωτηριασμό των χεριών τους.
  • 💔 Η πράξη αυτή έχει τραγικές συνέπειες για τους ακτιβιστές.
  • 🛣️ Χρησιμοποίησαν μίγμα από σκυρόδεμα και εποξική ρητίνη για να κολλήσουν τα χέρια τους στον ασφαλτόδρομο.
  • 👥 Οι εικόνες της δράσης τους έγιναν γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να τις σχολιάζουν στο Twitter.
  • 🌍 Η διαμαρτυρία αυτή συμβαίνει στη Γερμανία, αλλά έχει προκαλέσει παγκόσμια ανταπόκριση.
  • 🤷 Το αποτέλεσμα της διαμαρτυρίας παραμένει αβέβαιο, καθώς ο ακρωτηριασμός των χεριών τους είναι πιθανός.