Μια νέα σημαντική υπηρεσία στην διάθεση των επισκεπτών του ATnews είναι διαθέσιμη απο σήμερα. Πρόκειται για τον ΧΑΡΤΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ στην Ελλάδα

Η πηγή των δεδομένων που απεικονίζονται στον χάρτη είναι από την υπηρεσία της NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System). Η υπηρεσία αυτή παρέχει δεδομένα πυρκαγιών κοντά σε πραγματικό χρόνο (Near Real Time - NRT) εντός 3 ωρών από την παρακολούθησή τους μέσω δορυφόρου.