Το νέο Πρόεδρο της ΜΟΔ κο Βασίλη Σιαδήμα συνάντησε σήμερα ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ κος Πλάτων Μαρλαφέκας στα γραφεία του ΕΦΕΠΑΕ στην Αθήνα. Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΠΑΕ κος Αλέξανδρος Μακρής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΜΟΔ κος Ιωάννης Αγαπητίδης.
Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ ενημέρωσε τον Πρόεδρο της ΜΟΔ για την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, έχοντας φέρει εις πέρας ένα πολύ σημαντικό έργο διαχείρισης 74 δράσεων συνολικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ενώ ήδη στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», έχει ξεκινήσει η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων των δύο (2) Δεσμών Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ».
Οι κκ Μαρλαφέκας και Σιαδήμας εξέφρασαν την πρόθεση και τη βεβαιότητα ότι η αγαστή συνεργασία μεταξύ ΕΦΕΠΑΕ και ΜΟΔ θα συνεχιστεί και στην Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού Πληροφοριακού Συστήματος υποδοχής και διαχείρισης επενδυτικών προτάσεων που θα εξυπηρετεί αποτελεσματικά τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και τους εμπλεκόμενους φορείς  σε όλα τα στάδια διαχείρισης των Δράσεων, από την υποβολή έως και την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επενδυτικών προτάσεων.