Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Μεγαρέων στο πλαίσιο του ειδικού σχεδίου Οργανωμένης Προληπτικής
Απομάκρυνσης Πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών κατάρτιση Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών σύμφωνα με
έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Το συγκεκριμένο μητρώο θα τεθεί ως παράρτημα στο ειδικό σχέδιο Οργανωμένης Προληπτικής
Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου Μεγαρέων που συντάσσει ο Δήμος με τη συνδρομή των
αρμοδίων Αστυνομικών Πυροσβεστικών Υγειονομικών και Λιμενικών Αρχών.

Για το σκοπό αυτό καλεί τους πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ΑΜΕΑ ηλικιωμένοι και
λοιπά και μένουν στα όρια του δήμου Μεγαρέων ή τους προσωπικούς βοηθούς η άμεσα
συγγενικά πρόσωπα να επικοινωνήσουν οι ίδιοι και να παρέχουν στοιχεία εφόσον το
επιθυμούν τα οποία θα καταγραφούν σε ένα μητρώο για την έγκαιρη ειδοποίηση τους από τις
δημοτικές αρχές σε περίπτωση λήψης απόφασης εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης
προληπτικής απομάκρυνση πολιτών λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή που διαβιούν.

Στο μητρώο αυτό θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:
διεύθυνση κατοικίας, κατηγορία αναπηρίας (κώφωση τύφλωση και λοιπά), στοιχεία
επικοινωνίας προσωπικών βοηθών η των άμεσα συγγενικών τους προσώπων, είδος
μεταφορικού μέσου που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνηση τους ( π.χ. επιβατικό
αυτοκίνητο, ασθενοφόρο).

Για την τήρηση του ανώτερου μητρώου, τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να παρέχουν τη
συγκατάθεσή τους εγγράφως ως προς τα παρεχόμενα στοιχεία τα οποία για λόγους
προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων σε καμία περίπτωση δεν δημοσιεύονται.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 5 Ιουλίου του 2023 α) στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού στην οδό Π.Ε.Ο.Α.Κ. και
Μινώας, Τηλέφωνα: 2296026862 - 2296026719 - 2296082019 και β) στο Δημαρχείο στην οδό Μωραΐτη και Μαυρουκάκη.

Στην Κινέτα τέτοιες αιτήσεις υπάρχουν στα γραφεία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κινέτας, οπότε μπορεί να επικοινωνείτε με την κυρία Μαργαρίτα Πρίφτη στο τηλέφωνο 6977913322.

Παρακαλούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων της Κινέτας να ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ τους
κατοίκους των περιοχών τους προκειμένου όσοι το επιθυμούν να κάνουν αίτηση για να συμπεριληφθούν στο συγκεκριμένο Μητρώο.

Με εκτίμηση για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Μαργαρίτα Πρίφτη Παναγιώτης Χαρμπής