Ένα σπίτι στη Μονς, στο Βέλγιο, βρέθηκε να έχει 75 νεκρές γάτες και 3 νεκρούς σκύλους μέσα σε καταψύκτες. Εντοπίστηκαν επίσης 25 ζωντανές γάτες σε κακή κατάσταση. Η υπηρεσία προστασίας των ζώων παρενέβη και μετέφερε τις επιζώντες γάτες σε καταφύγια για φροντίδα.

Οι αρχές περιγράφουν τους ενοίκους του σπιτιού ως "περιθωριακά άτομα". Οι υπηρεσίες προστασίας των ζώων θα πραγματοποιήσουν ανακρίσεις για το ενδεχόμενο κακομεταχείρισης των ζώων.