Τρεις έδρες εξασφαλίζει  η Ν.Δ στο Νομό Κορινθίας και μια έδρα ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστερας σύμφωνα με την καταμέτρηση των ψήφων στα 292 / 319 εκλογικά Τμήματα.