Στη Διώρυγα της Κορίνθου έγιναν πολλές καταπτώσεις στο δυτικό πρανές στο ίδιο σημείο από το 2018, με αποκορύφωμα την μεγάλη κατάπτωση στις αρχές του 2021. Τα πλάνα είναι στις 17 Μαΐου 2023 απο το αγαπητό κύριο Μιχάλη Παπαμανωλάκη που παρακολουθεί ενδελεχώς τα έργα αποκατάστασης στα πρανή της διώρυγας και μας προσφέρει μοναδικά πλάνα τόσο απο ξηρά όσο και απο αέρα !