Ο Υποψήφιος Βουλευτής Κορινθίας κύριος Αναστασόπουλος Βασίλειος με το κόμμα ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ μίλησε στο Θύμιο Τσαρμπό για τους στόχους της παράταξης του, αλλά και την πολιτική την οποία ασκεί το κυβερνών κόμμα.

δείτε την συνέντευξη με τις θέσεις του υποψήφιου Βουλευτή στις ερωτήσεις που το έθεσε ο δημοσιογράφος Θύμιος Τσαρμπός