Μάθε πού ψηφίζεις . Οι πολίτες (Έλληνες και Ευρωπαίοι) που έχετε δικαίωμα να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τον τόπο που ψηφίζετε. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του υπουργείου εσωτερικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mpp.ypes.gov.gr/

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • είτε τα προσωπικά σας στοιχεία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα και μητέρας, έτος γέννησης)  
  • είτε μόνο τα πεδία του ειδικού εκλογικού αριθμού και το επώνυμο σας