Ρομπότ με "χαρισματική" φωνή μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να γίνουν πιο δημιουργικοί, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Δανία. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι φοιτητές που έλαβαν οδηγίες από ένα ρομπότ με "χαρισματική" φωνή είχαν καλύτερη επίδοση σε μια δημιουργική εργασία και παρήγαγαν πιο πρωτότυπες ιδέες σε σύγκριση με φοιτητές που έλαβαν οδηγίες από ένα ίδιο ρομπότ με μια απλή φωνή.

Μια μελέτη από τη Δανία ανακάλυψε ότι ένα ρομπότ με μια "χαρισματική" φωνή μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να γίνουν πιο δημιουργικοί.  Οι ερευνητές ήθελαν να διαπιστώσουν αν ο ήχος που εκπέμπεται από ένα ρομπότ επηρεάζει πραγματικά την επίδοση των φοιτητών.

Οι φοιτητές που έλαβαν οδηγίες από ένα ρομπότ με "χαρισματική" φωνή είχαν πιο πρωτότυπες και πιο λεπτομερείς ιδέες.