Ο Δήμος Μεγαρέων και η Δ.Ε.Υ.Α. Μεγάρων συνέβαλαν στην κατασκευή ενός νέου δικτύου ύδρευσης στα Μέγαρα, το οποίο υπερκαλύπτει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. 

Εκτός των αγωγών ύδρευσης, αντικαταστάθηκαν με νέες όλες οι οικιακές παροχές, ώστε το νερό να φτάνει με εγγυημένη ποιότητα σε κάθε σπίτι. Το νερό της πόλεως υπόκειται σε τριπλό έλεγχο, από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. και από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ., στις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους που ορίζει ο νόμος. 

Όσον αφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού (PH, σκληρότητα, θολότητα, Αμμώνιο, κλπ), κρίνονται ως άψογα και το συγκαταλέγουν στα καλύτερα νερά της Ελλάδας. Κάθε κάτοικος των Μεγάρων μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια και να απολαμβάνει με σιγουριά αυτό το δημόσιο αγαθό.

Προς ενημέρωση των πολιτών, από το 2017 όλες οι αναλύσεις νερού βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαρέων, με ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτές.

Δείτε τις τις αναλύσεις εδώ: https://www.megara.gr/portal/index.php/mainmenu-diarthrosi-dimou/mainmenu-nomika-prosopa/121-main-article-mpid-deyam?showall=&start=1