Αναρτήθηκαν τα κτηματολογικά διαγράμματα και οι πίνακες που αφορούν τμήματα προς αναδασμό στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Ματίου, στην Δημοτική Ενότητα Φενεού, του Δήμου Σικυωνίων, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης για την πράξη “Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Αρχαίας Φενεού, Ματίου Πανοράματος Π.Ε. Κορινθίας”.

Οι ενδιαφερόμενοι κτηματίες της αναδιανεμηθησόμενης περιοχής θα πρέπει μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης, να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν ενστάσεις που αφορούν δικαιώματα επί των αναδιανεμηθησόμενων γαιών, τη θέση των ορίων των αγροτεμαχίων, το ακριβές εμβαδόν τους, καθώς και οποιαδήποτε εγγραφή αναφερόμενη στην έγγεια ιδιοκτησία τους.

Αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στην ιστοσελίδα του ΑΟΤΑ “Μοριάς Α.Ε.”