Η Αίτνα το πλέον ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης. Ο καπνός και οι τέφρες από την έκρηξη του ηφαιστείου Αίτνας φτάνουν στην Ελλάδα και στα νησιά. Οπως φαίνεται και στην δορυφορική εικόνα ο καπνός διασχίζει την Πάτρα, την Αθήνα και φτάνει στα νησιά των Κυκλάδων.

Το αεροδρόμιο της Κατάνης έκλεισε λόγω της τέφρας και της δραστηριότητας της Αίτνας. Το διοξείδιο του θείου (SO2) φτάνει σε μεγάλα ύψη και ανιχνεύεται στην Αθήνα αλλά και το Αιγαίο.