Καθήκοντα αντιδημάρχου αναλαμβάνει στο δήμο Κορινθίων, με απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων κ.Βασίλη Νανόπουλου, ο δημοτικός κ.Παναγιώτης Καρσιώτης. 

Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στο νέο Αντιδήμαρχο είναι:

Α) της Υπηρεσίας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Β) του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας).

Η θητεία του Αντιδημάρχου ορίζεται έως και τις 31.12.2023.

«Η συνέπεια, η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Παναγιώτη Καρσιώτη ως άνθρωπο και ως αιρετό. Είμαι βέβαιος για την επιτυχία του στα καθήκοντα που σήμερα αναλαμβάνει ως αντιδήμαρχος» δήλωσε ο Δήμαρχος Κορινθίων κ.Βασίλης Νανόπουλος.