Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων σπουδαστών /τριών  στο Ι.Ε.Κ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) (πρων ΟΑΕΔ)  μετα την σχετική παράταση που έχει δοθεί εως τις 12-09-2022.

Παρατείνεται εως τη Δευτέρα 12-09-2022 και ωρα 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων σπουδαστών, στο ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) για το Χειμερινό Εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2022-2023.

Στο ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών, Τ.Κ. 19600, Μάνδρα, τηλ. 2105548911)

θα εισαχθούν σπουδαστές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων (α΄ εξ.)

2. Τουριστικός Συνοδός (α΄ εξ.)

3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού (α΄ εξ.)

Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού

Λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr με τους κωδικούς TAXIS ακολουθώντας τη διαδρομή:

gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΙΕΚ της ΔΥΠΑ ή επιλέγοντας την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed

Ολα τα δικαιολογητικά πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση σε μορφή pdf. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν τον τίτλο σπουδών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να επιλέξει συνολικά τρεις ειδικότητες κατάρτισης με σειρά προτίμησης (1η, 2η, 3η) σε δύο ΙΕΚ της ΔΥΠΑ.

Τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.