Γνωστοποιήθηκε ότι από ώρα 20:00 της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 21 Σεπτεμβρίου έως ώρα 04:00 της ΠΕΜΠΤΗΣ 22 Σεπτεμβρίου, άνδρες της Ζ΄ Μοίρας Αμφίβιων Καταστροφών (Τα ''Ελληνικά φαντάσματα'' που τρέμουν οι Τούρκοι...), στο πλαίσιο νυχτερινής εκπαίδευσης θα εκτελέσουν εκπαιδευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Περάμου και συγκεκριμένα νοτίως της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος όπου βρίσκεται μισοβυθισμένο το πλοίο “MEDITERRANEAN SKY”.

Εφιστάται η ΠΡΟΣΟΧΗ των κατοίκων  καθώς και των κινουμένων πεζή ή με οχήματα στην περιοχή με σκοπό την ασφάλεια του προσωπικού που συμμετέχει στην άσκηση αλλά και για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων.

Η Ζ' Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών (Ζ' ΜΑΚ) συγκροτήθηκε το 1997, αμέσως μετά την κρίση των Ιμίων