Το Τμημα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ του Δήμου Μεγαρέων πραγματοποίησε αυτοψία, κατόπιν ενημέρωσης από φιστικοπαραγωγούς για σοβαρές προσβολές από την ψύλλα στις φιστικιές και διαπιστώθηκε κατά τόπους η παρουσία του εντόμου σε υψηλούς πληθυσμούς. 

   Ενημερώνουμε τους φιστικοπαραγωγούς ότι με την έλευση του φθινοπώρου τα ακμαία της ψύλλας σταδιακά αποσύρονται σε διάφορα φυσικά καταφύγια, μέσα αλλά και έξω από το δενδροκομείο προκειμένου να διαχειμάσουν. Ένας ψεκασμός αυτή την εποχή, όταν υπάρχει το φύλλωμα στα δένδρα και τα ακμαία δεν έχουν ακόμη αποσυρθεί, μειώνει σημαντικά τον διαχειμάζοντα πληθυσμό του εντόμου, με αποτέλεσμα αυτός να καθίσταται ευκολότερα διαχειρίσιμος την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια ηλιόλουστης και ζεστής μέρας και πριν την πτώση των φύλλων με ένα κατάλληλο εντομοκτόνο και κατά προτίμηση πυρεθροειδές. 

   Κατά την επιλογή και εφαρμογή κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος, να ακολουθούνται και να εφαρμόζονται προσεκτικά και χωρίς αποκλίσεις, όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες της ετικέτας και των αναγραφομένων στη συσκευασία. 

   Οδηγίες για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στην καλλιέργεια της φιστικιάς βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη διαδρομή:

www.minagric.gr→Aγρότης Επιχειρηματίας→Γεωργία→Φυτοπροστασία→Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία→Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας→Φιστικιά(Δεκέμβριος 2021).