Για πρώτη φορά στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα μοντέλα της NEUE KLASSE που πρόκειται να λανσαριστούν από το 2025 και μετά θα φέρουν εξαρτήματα επενδύσεων από πλαστικό των οποίων η πρώτη ύλη περιέχει περίπου 30% ανακυκλωμένα δίχτυα ψαρέματος και σκοινιά. Αυτή η πρώτη ύλη προέρχεται κυρίως από λιμάνια σε όλο τον κόσμο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα καταλήξει με τη μορφή απορριμμάτων στη θάλασσα.

Σε μία αποκλειστική διαδικασία ανακύκλωσης, τα απόβλητα από τη ναυτιλιακή βιομηχανία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εξαρτημάτων επένδυσης κατάλληλων για το εξωτερικό και το εσωτερικό των μελλοντικών οχημάτων. Τα εξαρτήματα που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία έχουν περίπου 25% χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα από τα αντίστοιχα που κατασκευάζονται από συμβατικά παραγόμενα πλαστικά.

Εξοικονόμηση πόρων, μείωση ανθρακικού αποτυπώματος, αποφυγή ρύπανσης των ωκεανών.

Το BMW Group εργάζεται με διαφορετικές προσεγγίσεις για τη χρήση πλαστικών αποβλήτων από τη ναυτιλιακή βιομηχανία ως πρώτη ύλη για εξαρτήματα οχημάτων, με στόχο την εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και τη μείωση των εκπομπών CO2. Αυτό το είδος ανακύκλωσης καθιστά εφικτή τη μείωση της χρήσης πρωτογενών πλαστικών με βάση το πετρέλαιο και ταυτόχρονα την καταπολέμηση της ρύπανσης των ωκεανών.

Τα ανακυκλωμένα απόβλητα νάιλον αποτελούν τη βάση για ένα συνθετικό νήμα από το οποίο κατασκευάζονται τα πατάκια στην BMW iX και τη νέα BMW X1, για παράδειγμα. Το υλικό αυτό, γνωστό ως ECONYL, είναι κατασκευασμένο από πεταμένα δίχτυα ψαρέματος καθώς και από φθαρμένα καλύμματα δαπέδου και υπολείμματα από την παραγωγή πλαστικών.

Μόνο στο BMW Group : Θαλάσσια πλαστικά απορρίμματα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ορατών εξαρτημάτων επένδυσης.

Στα πλαίσια μιας νέας πρωτοβουλίας που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία PLASTIX από τη Δανία, το BMW Group προάγει την ανακύκλωση των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων κατά ένα βήμα ακόμα. Μετά τον διαχωρισμό, τα δίχτυα και τα σχοινιά ψαρέματος υποβάλλονται σε μια καινοτόμο διαδικασία που παράγει πλαστικούς κόκκους. Ενώ το ανακυκλωμένο πλαστικό από τις θάλασσες έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής στην αυτοκινητοβιομηχανία μόνο με τη μορφή ινών για εξαρτήματα νέων οχημάτων. Αυτό το ανακυκλωμένο υλικό είναι πλέον κατάλληλο για πρώτη φορά και για τη διαδικασία χύτευσης με έγχυση. Η πρώτη ύλη για τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποτελείται από περίπου 30% θαλάσσια πλαστικά απορρίμματα.


 


Αυτό δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες εφαρμογής για ανακυκλωμένα πλαστικά. Τα στοιχεία που κατασκευάζονται με τη διαδικασία χύτευσης με έγχυση είναι εξαρτήματα επένδυσης που θα χρησιμοποιηθούν τόσο σε μη ορατές όσο και σε ορατές περιοχές του εξωτερικού και του εσωτερικού των μοντέλων της NEUE KLASSE από το 2025. Συνολικά, το BMW Group έχει θέσει ως στόχο να αυξήσει το ποσοστό δευτερογενών υλικών στα θερμοπλαστικά που χρησιμοποιούνται στα νέα οχήματα από περίπου 20% που είναι σήμερα σε 40% κατά μέσο όρο έως το 2030.