Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Σικυωνίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σικυωνίων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:


Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη

25

Χ

Χ

2

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν

25

Χ

Χ

3

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

25

Χ

Χ

4

Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού

25

Χ

Χ

5

Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών

25

Χ

Χ

6

Οικολογικές λύσεις για το σπίτι

25

Χ

Χ

7

Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής

25

Χ

Χ

8

Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων

25

Χ


9

Δημιουργία Ιστοσελίδας

50

Χ

Χ

10

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

Χ

Χ

11

Βασικά Ιταλικά Α1

50

Χ

Χ

12

Βασικά Ισπανικά Α1

50

Χ

Χ

13

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

25

Χ

Χ

14

Ιστορία της Τέχνης

25

Χ

Χ

15

Τοπική Ιστορία

25

Χ

Χ

16

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός,

διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)

25

Χ

Χ

17

Σύνδεση σχολείου - οικογένειας

50

Χ

Χ


Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των

ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».


Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, Δημαρχείο Κιάτου, Γραφείο 4, ώρες 9:30 – 12:30.


Τηλ. : 27423 60117 (κα Γκαβάγια)

Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο 20200

Email: d-sikyon@otenet.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.