Η ειδική σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας κυρία Ιωάννα Κασίμη με αφορμή την εναρξη της νέας σχολικής χρονιάς απέστειλε το παρακάτω μύνημα προς τους μαθητές τους γονείς τους, και τους εκπαιδευτικούς.

"Τα προαύλια των σχολείων όλης τής Χώρας θα αντηχήσουν με τις φωνές των μαθητών και πάλι σήμερα. Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά, εν πολλοίς απαλλαγμένη από τους περιορισμούς που επέβαλε στην εκπαιδευτική διαδικασία η πανδημική κρίση τα δύο προηγούμενα χρόνια. Η πανδημία επεφύλαξε δύσκολες στιγμές σε όλη την κοινωνία και ιδίως στα μέλη τής εκπαιδευτικής κοινότητας, ταυτοχρόνως όμως μας υπενθύμισε πόσο σημαντική είναι η γνώση στον άνθρωπο, ώστε να δύναται ν’ αντιμετωπίζει ανάλογες κρίσεις.

Η Παιδείας έχει ως σκοπό τη μετάδοση της γνώσης, τη διαμόρφωση χαρακτήρων σύμφωνα με τις κοινώς αποδεκτές Αρχές και τις Αρετές και κυρίως την εμπέδωση από τους μαθητές κάθε ηλικίας και εκπαιδευτικής βαθμίδας της ενσυναίσθησης ότι με τη γνώση, τη διάδοση αυτής, τον αλτρουισμό, τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και τη φύση και ακλόνητες ηθικές αξίες χτίζονται καλύτερες κοινωνίες και αντιμετωπίζονται οι απειλές που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές μας και την ελευθερία μας.

Βεβαίως η εκπαιδευτική διαδικασία δεν περιόριζεται μόνο στον χώρο των σχολείων ούτε στον χρόνο διάρκειας κάθε εκπαιδευτικού έτους, είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται καθ’ όλη τη ζωή τού ανθρώπου και επεκτείνεται στους χώρους εργασίας, στις οικίες και στους δημόσιους χώρους, οι βάσεις της όμως μπαίνουν κατά κύριο λόγο στα σχολεία, γι’ αυτό και είναι σημαντικός ο ρόλος τής Παιδείας σε μια κοινωνία και συνακολούθως και όλων όσων μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εύχομαι στους εκπαιδευτικούς να έχουν τη δύναμη και τη διάθεση ν’ αναταπεξέλθουν και να φέρουν εις πέρας επιτυχώς το απαιτητικό και σημαντικό λειτούργημά τους και στους μαθητές η νέα σχολική χρονιά να είναι αποδοτική ως προς την απόκτηση γνώσης και επικοδομητική ως προς τη διαμόρφωση προσωπικοτήτων."


Ιωάννα Κασίμη

Ειδική Συνεργάτης

Π.Ε Κορινθίας