Σήμερα 04 Αυγούστου 2022 συνεδρίασε έκτακτα το συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας  (Σ.Ο.Π.Π Π.Ε) έπειτα από εισήγηση της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας, προκειμένου να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης και ενδυνάμωσης του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης, ώστε να καθοριστούν όλες οι αναγκαίες δράσης αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ.