Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός & η συντήρηση της επαρχιακής οδού Βοχαϊκό-Σουληνάρι- Χαλκί-Νεμέα περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων.
Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός αυλάκων-πρανών, διάνοιξη οδού, φρεζάρισμα και ασφαλτόστρωση.
Σκοπός τόσο της Περιφέρειας όσο και του Δήμου Βέλου Βόχας είναι η χρήση του δρόμου να γίνεται με όσο το δυνατόν περισσότερη οδική ασφάλεια.