Υπεγράφη στην Τρίπολη, από τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, η εργολαβική  σύμβαση  για το  ευρώ έργο ενεργειακής αναβάθμισης, αυτοματοποίησης και συντήρησης του συστήματος οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, συνολικής δαπάνης 13.733.535,3

Η υπογραφή ακολούθησε μετά την πρόσφατη τελική έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των αποτελεσμάτων της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το εν λόγω έργο, ειδικότερα, αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και συντήρηση του συστήματος οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με εξοικονόμηση ενέργειας ως σύμβαση ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ) με 12ετή διάρκεια.

Στο πλαίσιο του έργου θα αντικατασταθούν τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο με 5.500 λαμπτήρες led, έργο που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το φθινόπωρο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην βελτίωση της ασφάλειας όλων όσοι κινούνται σε αυτό.