Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της «Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021» (προσωρινά στοιχεία μόνιμου πληθυσμού), της πρώτης ψηφιακής απογραφής της Ελλάδας. 

Σύμφωνα με την καταγραφή στην Περιφερειακή ενότητα Κορινθίας ο πληθυσμός μειώθηκε κατά - 4,8 %.

Στο σύνολο 138.144 μονίμου πληθυσμού το 49,5 είναι άνδρες και το 50,5 είναι γυναίκες