Μια χαρακτηριστική εικόνα απο την Ακαδημία στο Κέντρο της Αθήνας