Οταν εχει πολύ κρύο λαμβάνουμε τα μέτρα μας ... (αγιοθοδωρείτης γάτος)